آبرو

CANAL

آبرو ، گاتر یا آبچکان یک کانال هلالی شکل یا چهارگوش برای جلوگیری از ریزش مستقیم باران و برف به زمین روی سازه های شیب دار و سوله ها با ضخامت و ابعادهای گوناگون، مطابق با اقلیم و شرایط آب و هوایی با استفاده از دستگاه پرس بریک در خط تولید شرکت طرح پردازان گاتا ایرانیان طراحی و تولید می شود.

canal